dijous, 21 de novembre de 2013

Enllaços matemàtiques


Tema
Títol Enllaç

1
Operacions combinades http://www.xtec.cat/ieslamallola/mates_1_eso/combinades2.swf
1
Càlcul amb decimals http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
2
Múltiples i divisors http://www.genmagic.net/mates1/md1c.swf
2
Primers i compostos http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/prime_numbers/index.html
2
Divisors d'un nombre http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/divisors/index.htm
2
mcm i mcd http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplosydivisores_p.html
3
Potencies, arrels, pot base 10 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
4
Comparar nombres decimals http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
4
Escriure decimals http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/sise/setembre04/unidecicente.swf

Enigmes http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002enginy/

Càlcul (taules...) http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

Càlcul (taules...) http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
6
Escriure fraccions http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=38
6
Fraccions equivalents
Passat a edmodo
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=71
7
Fraccions http://www.edmodo.com/link?id=7241546&url=http%3A%2F%2Fwww.tressisens.net%2Fmatematics%2Ffrac1%2Findex.htm
8
Coordenades http://www.edmodo.com/link?id=7390235&url=http%3A%2F%2Fwww.genmagic.org%2Fmates2%2Fmerlicc1c.swf
8
Nombres enters http://www.edmodo.com/link?id=7390435&url=http%3A%2F%2Fwww.genmagic.org%2Fmates2%2Fne1c.swf

Operar amb decimals http://www.edmodo.com/link?id=7390566&url=http%3A%2F%2Fwww2.gobiernodecanarias.org%2Feducacion%2F17%2FWebC%2Feltanque%2Ftodo_mate%2Fopenumdec%2Fopenumdec_p.html
9
Proporcions i % http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud09/unidad09.htm

10
El temps http://www.edmodo.com/link?id=7787968&url=http%3A%2F%2Fphobos.xtec.cat%2Fcperales%2Fevea%2Fplanes%2Fctemin.html

Proporcionalitat http://www.edmodo.com/link?id=7822230&url=http%3A%2F%2Fwww.ceipjuanherreraalcausa.es%2FRecursosdidacticos%2FSEXTO%2Fdatos%2F03_Mates%2Fdatos%2F05_rdi%2Fud09%2Funidad09.htm
11
SMD http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf


SMD http://www.edmodo.com/link?id=8111315&url=http%3A%2F%2Fwww.genmagic.net%2Frepositorio%2Fdisplayimage.php%3Falbum%3D2%26pos%3D9

SMD http://www.edmodo.com/link?id=8111314&url=http%3A%2F%2Fwww.genmagic.net%2Frepositorio%2Fdisplayimage.php%3Falbum%3D2%26pos%3D7

Capacitat http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/medidas_e/capacidad_e/capacidad_ep.html
13
Angles http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.html

circumferència http://www.edmodo.com/link?id=9206871&url=http%3A%2F%2Fwww.edu365.cat%2Fprimaria%2Fmuds%2Fmatematiques%2Fcirculars1%2Findex.html

1 comentari:

  1. Aquí teniu els enllaços de mates per a que practiqueu si voleu. És igual si se surten un poc (bastant) del marge de la pàgina. Clicau o copiau l'enllaç.

    ResponElimina